11 Years

Финансијски менаџмент и услуге

_

Нудимо стратегије за формирање цена за Б2Б и Б2Ц, анализу инвестиција, студије изводљивости, буџетирање и финансијско планирање. Такође вас можемо подржати током криза или организационих промена или увођења нових решења, инвестиција или било којих других изазова. Наше најчешће анализе ће вам показати и прикупити праве информације како бисте у право време донели праве одлуке, кључне за ваше пословање. Смањење трошкова, решења за оптимизацију и оперативне уштеде и уштеде трошкова вашег клијента су теме повезане са најтраженијим решењима на глобалном нивоу, али поред тога и модели које развијамо за сваког клијента посебно. Током целе наше сарадње разматрамо све могућности постојећих и могућих будућих ризика како бисмо их избегли и спречили. Посвећујемо велику пажњу и као наша доследна подршка, усредсређени смо на превенцију ризика током целог управљања ризицима.

Budgeting

Буџетирање

Зашто буџетирање генерално или буџетирање за сваки пројекат, за све промене, инвестиције или процесе? Укратко, зато што је за успех неопходно уравнотежити трошкове са приходима. Оно чини могуће ризике видљивим и изводљивим за спречавање. Сврха буџетирања је практично обезбеђивање модела како компанија може да постиже резултате, финансијски гледано, ако спроводи одређене стратегије, догађаје и планове. Због тога смо овде. Пружићемо вам и помоћи вам у различитим врстама буџетирања, у складу са потребама и околностима.

Revenue reports & revenue analysis

Извештаји о приходу и анализа прихода

Корист од детаљног и прецизно припремљеног прихода, читање, анализирање на више начина пресудни су за сваку компанију. С обзиром да већ знамо да је приход укупни приход остварен од уобичајеног пословања и да укључује попусте и одбитке за враћену робу, можемо га сматрати економским мотором. Најосновнија поента о важности прихода је да без њега ваша компанија не може зарадити профит и дугорочно остати одржива. Због тога прикупљамо приход како бисмо оправдали фиксне и променљиве трошкове које плаћате само како бисте водили компанију. Анализа прихода је од суштинског значаја за побољшање укупног прихода оствареног од нормалног пословања. Ове анализе су неопходне за утврђивање нето прихода. Све врсте прихода као што су приходи од продаје, приходи од услуга, зарађене накнаде, приходи од камата, добит од камата обавезне су за припрему пословног плана, стратегије, методологије, организационих промена итд. Због тога смо у могућности да ово пружимо и да га комбинујемо у све друге сврхе.

Costs analysis

Анализа трошкова

Све компаније и углавном ланци снабдевања суочавају се са изазовима приликом одређивања стварних (укупних) трошкова сваког програма који се анализира (услуге и/или производи). Првенствени разлог за спровођење анализе трошкова је генерална изложеност укупних трошкова о чијем постојању или утицају менаџери понекад нису свесни. Са више врста ових анализа, као што су анализа границе рентабилности, трошкова и користи, већина трошкова као што су фиксни и променљиви трошкови, директни и индиректни трошкови, трошкови производа и периода, додатни трошкови и трошкови могућности итд. ово знање можемо користити за идентификовање и одређивање приоритета у вези са могућностима уштеде трошкова и управљања ризицима.

Data analysis

Анализа података

Суштинска компонента осигурања интегритета података је тачна и одговарајућа анализа резултата истраживања. Ми пружамо све врсте анализа података попут процеса систематске примене статистичких и/или логичких техника за описивање и илустровање, сажимање и рекапитулацију, процену података кроз инспекцију, чишћење, трансформисање и моделирање података са циљем откривања корисних информација, пружања информација за доношење закључака и пружања подршке код доношења одлука. Овде можемо пружити све врсте анализа статистичких података.

Pricing strategy

Стратегија одређивања цена

Као важан део, не само за вашу продају, већ и за исплативу продају и уштеду трошкова уз ефикасан начин рада, стратегија одређивања цена је више него потребна да бисмо утврдили фокус на даљем развоју стратегије и помогли вам да у општој стратегији компаније успете са сваким клијентом посебно и конкретно.

Pricing methodology

Методологија одређивања цена

Организација може користити било коју димензију или комбинацију димензија за одређивање цене производа. Методологија одређивања цена може се разликовати, од општег до дубљег нивоа као стратегија специфична за клијента. Овде је потребна вишеструка анализа како би се пронашла одговарајућа и функционална методологија. Организација има различите опције за избор методе одређивања цена. Цене се заснивају на три димензије: трошак, потражња и конкуренција. Више смо него срећни што ћемо вам помоћи са вашим изазовом, јер је ово пресудан део који ће осигурати несметанији и профитабилнији поступак продаје.

Tendering and bidding

Учешће на тендерима и надметање

Учешће на тендерима и надметање је врло специфичан процес са детаљним и важним захтевима. Претходне активности и упитници су неопходни, а добра припрема је неизбежна. Да бисмо прикупили ове податке и искористили најприкладнији и најпрецизнији одговор на сва питања током тендерског поступка, нудимо наше консултације и подршку.

Process definitions

Дефинисање процеса

Дефинисање процеса даје корисне и потребне детаље који ће помоћи компанијама да избегну изгубљено време и добит на основу неодговарајућег мапирања процеса.

Ad-Hoc analysis

Ad hoc анализа

Стојимо вам на располагању за многе друге анализе које бисте могли сматрати ad hoc анализама.