12 Years

Управљање људским ресурсима и обучавање

_

Наши стручњаци за људске ресурсе са 12 година искуства могу вам пружити професионална и најбоља решења за било које питање у вези људских ресурса. Пружамо прилагођена кадровска решења у складу са вашом организационом културом и пословањем, почев од обрачуна зарада до мотивације и задржавања запослених, регрутовања запослених и управљања перформансима. Такође можемо понудити и тренинг сесије управи или било ком запосленом или тиму коме је то потребно. Кадровска питања су сложена, али показаћемо вам да могу бити и извор уживања и повећане продуктивности.

HR Department and HR strategy

Евалуација кадровског одељења и кадровске стратегије

Пружамо детаљну процену вашег постојећег одељења за људске ресурсе, укључујући радна места, функције, оперативне поступке, постојећу документацију и усаглашеност, и креирамо најбољу кадровски стратегију за вас, тако да можете повећати своју ефикасност и продуктивност. Ако немате одељење за људске ресурсе, ми вам пружамо одговарајућа решења у складу са вашом компанијом.

Salary and Reward

Плата и систем награђивања

Ако нисте сигурни да ли је ваш систем плата и награђивања добар или га нисте развили, ми спроводимо анализу ваше позиције и упоређујемо је са конкурентима и тржиштем рада, предлажући тако најбоља решења и алтернативе вашем пословању у складу са вашим могућностима, тако да задржите најбоље запослене и наставите са пословним успехом као један од најбољих послодаваца.

Motivation and satisfaction

Мерење мотивације и задовољства запослених

Живимо у ери у којој се различите генерације запослених сусрећу и имају различита очекивања, па често нисмо свесни нивоа мотивације и задовољства запослених. Ми користимо међународне алате за аналитику људских ресурса помоћу којих пружамо детаљну анализу мотивације и задовољства запослених и пружамо вам непосредне сугестије и стратегију за побољшање и бављење критичним позицијама.

Onboarding and Employee

Организациона социјализација и ангажовање запослених

Зашто ангажовање? Зато што су ангажовани запослени они који се свим срцем труде и улажу максималан напор да помогну компанији да успе. Ангажовање започиње од првог дана, тј. од приступања компанији, тако да оно што ми нудимо представља комплетну стратегију за ангажовање запослених, од приступања компанији до стварања културе у којој запослени дају све од себе и повећавају и побољшавају своју продуктивност, а тиме и ваше пословање.

Management and Competence

Управљање талентима и систем компетенција

Управљање талентима је једно од најактуелнијих подручја људских ресурса. Зашто је то тако? Зато што ако не успемо да задржимо најбоље запослене, највероватније нећемо остварити своје тежње. И како можемо бити сигурни? Само ако имамо високо објективне показатеље који ће бити професионални и транспарентни. Одабиром ове услуге развијамо систем компетенција који се даље користи за аналитику радне снаге и програме управљања талентима. Ово је једнократно решење, али такође можете уговорити доживотну подршку.

Performance Management

Управљање учинком

Процена учинка је од суштинског значаја за побољшање укупних перформанси ваше пословне организације како бисте идентификовали постојеће способности у организацији, шта вам недостаје и како можемо премостити постојеће до предвиђених способности и скупа вештина. То је континуирани процес побољшања дефинисањем индивидуалних и тимских циљева у складу са стратегијом организације. Он обухвата преглед и процену напретка и развијање знања, вештина и способности запослених.

365 Feedback

Повратне информације 365

Преглед 360 разликује се од оцене учинка запосленог која запосленом традиционално пружа мишљење о његовом учинку како га види његов менаџер. Повратне информације 365 имају тенденцију да се фокусирају на напредак који је запослени постигао на циљевима посла, укључујући менаџере и сараднике. То је алат помоћу којег можете пронаћи и дефинисати празнине и блокаде у односима између запослених и менаџера, као и у односима у одељењу. Отклањање празнина и блокада повећаће укупну ефикасност компаније.

Coaching

Обучавање

Обучавање је процес који побољшава перформансе и фокусира се на „овде и сада“, откривајући блокаде, празнине и лажне идеје. Обучавање повећава свест о себи, идејама и поступцима, побољшава и олакшава учење и развој, оно повећава задовољство и продуктивност. Ми пружамо индивидуалне и тимске сесије обука које су до сада без искључка биле на задовољство наших клијената.